Szanowny Pan
Andrzej Mikołajewski
Dyrektor Zarządu Infrastruktury
Komunalnej i Transportu

Szanowny Panie Dyrektorze!

Apelujemy o niewprowadzanie planowanych zmian w kursowaniu linii 115 relacji Witkowice – Dworzec Główny Wschód. Rozważane przez ZIKiT zmiany spowodują znaczące zmniejszenie komfortu korzystających z niej pasażerów. Stanie się tak w przypadku każdego z wariantów: zmiany trasy autobusu, zmniejszenia liczby przystanków, na których się zatrzymują, jak i skierowania na nią mniejszych pojazdów bez zwiększenia częstotliwości kursowania. W tym ostatnim przypadku dojść może wręcz do komunikacyjnego piekła – autobusy staną się tak zatłoczone, że pasażerowie nie będą nawet mogli do nich wsiąść, o wygodzie podróżowania już nie wspominając.

Rozumiejąc argumenty obsługującego linię MPK, dotyczące trudności z przejazdem 12-metrowych autobusów na obecnej trasie, proponujemy najprostsze rozwiązanie:
 

  • zmianę pojazdów na krótsze, 8-metrowe,
  • zwiększenie częstotliwości ich kursowania w taki sposób, aby linia była w stanie obsłużyć dotychczasową liczbę pasażerów (czyli o co najmniej 60%)
  • zachowanie obecnej trasy „115-tki”.

 
Sprawna i wygodna dla mieszkańców komunikacja publiczna jest w interesie nas wszystkich. Może skutecznie pomóc rozwiązać problem krakowskiego smogu czy korków. Plany zmian na trasie „115-tki” dotyczą dużej części mieszkańców, ponieważ obsługuje ona tereny z gęstą zabudową mieszkaniową. Dlatego apelujemy o to, żeby ZIKiT, jako instytucja, której zadaniem jest w pierwszej kolejności dbanie o komfort życia i podróżowania Krakowian, wprowadzając jakiekolwiek zmiany, miał na względzie po pierwsze i przede wszystkim realizowanie tego właśnie celu.